Børnehuset Skjoldungerne

Børnehuset Skjoldungerne ligger midt i Lejre by, tæt ved naturskønne områder, som vi bruger meget i det daglige. Vi er i gåafstand til bus og tog, og den lokale telebus bruger vi ofte, når vi skal på tur. Vi har forskellige legepladser, så der er et udfordrende, spændende og trygt miljø for alle børn. Alle børn skal se sig som en del af fællesskabet og føle sig set og hørt.

Opskriv dit barn

Om Børnehuset Skjoldungerne

 

Luk alle
Åben alle

Om os

Skjoldungerne ligger midt i det naturskønne Lejre. Vi er tæt på skov, grønne områder og åen. Vi er et stort børnehus, men vægter de små grupper og enheder. Vores hus er opbygget som to afdelinger (Ravnshøj og Uglehøj). I hver afdeling er der både vuggestuegrupper og børnehavegrupper for de 3-4 årige. Dette gør at hverken børn eller voksne skal forholde sig til alle børn, men kun til dem som giver mening for hverdagen - dette tror vi på giver tryghed og trivsel. det sidste år man går man i børnehave, rykker man op i den gruppe der hedder Vikingerne. Her samler vi de kommende skolebørn et år før de starter i skole.

I hverdagen kan vi lide at være ude og bruge vores krop enten på vores skønne udearealer eller på ture. Vi kan både synge, danse, finde insekter og lave ordlege udenfor. men vi kan også lide at være inde og lave andre aktiviteter. Hver årstid har sine traditioner og dem føjer vi, vi har fokus på fællesskabet og det enkelte barn i alle de tiltag vi laver. Når vi spiser vores mad i fællesskab rundt om bordet, dannes der et fællesskab et læringsrum hvor det enkelte skal ses og høres. Vi ved at alle aktiviteter og rutiner er udviklende for børnene, så pædagogik for os foregår hele dagen. Fra i træder ind af døren og vasker hænder med jeres barn til vi siger farvel og på gensyn. Som forældre i Skjoldungerne, er man en stor del af vores hverdagen og samarbejdet er vigtigt for at barnet kan trives. derfor vil i inden barnet starter indbydes til en opstartssamtale hvor stuepædagogen og en fra ledelsen deltager. Her vil vi afstemme jeres og vores forventninger og sætte ord på hvordan vi arbejder i hverdagen og hvordan i gerne vil mødes som forældre. Vi tror på at hvis i som forældre bliver mødt i en dialog og føler jer trygge i at aflevere jeres barn til os, så skal jeres barn nok komme til at trives.

Åbningstider

Mandag: 6.30-17

Tirsdag: 6.30-17

Onsdag: 6.30-17

Torsdag: 6.30-17

Fredag: 6.30-17

Besøg os

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehuset. Vi vil meget gerne vise jer rundt, og fortælle os om vores hverdag og børnesyn.

Besøg skal altid aftales med en fra ledelsen.

Kontakt: 

Lotte Brandt(daginstitutionsleder): 20 47 60 39

Pernille From (souschef): 24 77 14 31

Frokostordning

I Skjoldungerne har vi frokostordning i både vuggestue og børnehave.

Maden er 100 % økologisk og er meget varierende. Maden er tilberedt fra bunden og laves i vores eget køkken af vores 3 køkkendamer.

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen i børnehave.

Du finder børnehusets "Mad- og måltidspolitik" her.

Førstehjælp

I Skjoldungerne holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse i børnehuset. 

Pædagogisk profil

 

Luk alle
Åben alle

For studerende

Vores forventninger til dig som pædagogstuderende

 • Læse vores pædagogiske læreplaner m.m. på vores hjemmeside
 • Engageret, fleksibel, ansvarsbevidst og nærværende 
 • Deltage positivt og aktivt i det pædagogiske arbejde med respekt for det enkelte barn 
 • Lave observationer/iagttagelser og reflektere over disse  
 • Er anerkendende og skaber omsorg og tryghed for børnene 
 • Bidrager til et godt personalesamarbejde og pædagogiske diskussioner 
 • Er synlig og aktiv overfor børn og kollegaer 
 • Sidde sammen med børnene og vær nærværende. Deltag aktivt når vi er på ture.
 • Er med til at udvikle børnene igennem leg og aktiviteter  
 • Er med til at planlægge dagligdagen 
 • Deltager i forskellige praktiske opgaver 
 • Planlægge, gennemføre og evaluere et el. flere pædagogiske forløb i samarbejde med vejleder 
 • Tager kontakt til forældre og samarbejder med disse  
 • Kan kombinere teori og praksis  
 • At du er medansvarlig for din egen uddannelse 
 • Du har et punkt på dagsorden til vores personalemøder, hvor du kort kan fortælle hvad du er optaget af m.v.

Som studerende skal du lave dagsorden til vejledningstimer. Endvidere skriver du referat af vejledningen, som du og vejleder underskriver efter endt vejledning. Dette gøres for at undgå misforståelser m.m. Endvidere anbefaler vi som uddannelsessted, at du som studerende laver en uddannelsesplan for praktikperioden ifht. hvornår du vil have læst noget bestemt litteratur, have lavet iagttagelser, lave pædagogisk forløb m.m.

Vi har en praktikplads i vuggestuen og en i børnehaven for de 3-4 årige.

Se vores praktikstedsbeskrivelse her.

 

 

 

Tilsyn

Luk alle
Åben alle

Pædagogisk tilsyn

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.

Kontakt Børnehuset Skjoldungerne

Børnehuset Skjoldungerne
Rynkebjerggårdsvej 61-63
4320 Lejre
20 47 60 39

Vuggestuen i Uglehøj (Brumbasserne, Mariehønsene, Sommerfuglene): 30 18 37 92

Børnehaven Uglehøj (Guldsmedene, Græshopperne, Myrerne): 30 18 37 87

Vuggestuen Ravnshøj (Ællingerne, Gæslingerne): 24 96 28 96

Børnehaven Ravnshøj (Svanerne): 24 96 28 98

Vikingerne (Aslak, Fyrkat): 30 18 37 95

Daginstitutionsleder: Lotte Brandt
Telefon: 20 47 60 39
Mail: lobr@lejre.dk

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post. Du kan bruge søgefeltet på lejre.dk for at finde mere information om sikker post.