Kirke Hyllinge Børnehave

Kirke Hyllinge Børnehave ligger i Kirke Hyllinge tæt ved naturskønne områder, som vi bruger meget i det daglige. Vi er i gåafstand til bus. Vi prioriterer at være et sted med gode omgivelser og en hyggelig atmosfære. Et sted, hvor alle føler sig velkomne og trygge - et sted med plads til leg og læring, skæg og ballade.

Opskriv dit barn

Om Kirke Hyllinge Børnehave

Luk alle
Åben alle

Om os

Kirke Hyllinge Børnehave ligger midt i Kirke Hyllinge tæt på naturskønne områder, tæt på skole, bibliotek samt tæt ved den lokale fodboldbane. Vi har plads til 66 børn. Børnene er fordelt på 2-3 stuer, hvor vi prioriterer at have en ”storegruppe” for før skolebørnene.

Kirke Hyllinge Børnehave er en del af Den selvejende institution Bramsnæs, som også består af Ejby Børnehus.

Om sommeren er vi sammen i 3 uger, hvor vi er i Ejby Børnehus. I Hyllinge og Ejby arbejder ledelsen tæt sammen for at skabe en fælles pædagogisk retning.

Børnehaven skal være et rart sted at være for både børn, forældre og personale. Vi arbejder i Kirke Hyllinge Børnehave ud fra 3 værdiord, som er Fællesskab, Nærvær og Nysgerrighed.

I Kirke Hyllinge Børnehave er vi tydelige og anerkendende i vores tilgang til børnene. Vi arbejder ud fra at skabe gode læringsmiljøer, der giver børnene mulighed for selvfordybelse, leg, gode relationer og læring.

Vi prioriterer rummelighed samt inkluderende børnefællesskaber, nærvær, leg og fordybelse i vores arbejde med børnene. Vi har fokus på fantasi, nysgerrighed og dét at undersøge ting sammen samt følge børnenes spor, både i forskelligt projektarbejde og i det daglige.

Vi lægger vægt på at styrke børnenes empati, selvværd, sprog, fællesskab og venskaber.

Vi har et stort, dejligt udemiljø, som giver rig mulighed for at fysisk udfoldelse, nysgerrighed og leg i små læringsmiljøer under vores halvtag. Vi bruger vores bålplads både til hygge, madlavning samt til festlige lejligheder.

Vi kan lide at være ude med børnene og lave aktiviteter på legepladsen.

Gennem året har vi nogle faste traditioner fx. fastelavn, bedsteblomsterdag, lysfest og jul.

Åbningstider

Mandag til torsdag 6.00 - 17.15
Fredag 6.15 - 16.15

Åbningstider pr. 1. januar 2024:
Mandag til torsdag 6.15 - 17
Fredag 6.30 - 16

Besøg os

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehaven.

Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

Frokostordning

Vi har ikke frokostordning på nuværende tidspunkt.

Forældrene stemmer hvert andet år om tilslutning til frokostordningen i børnehave.

Vi opfordrer jer til at give børnene sunde og nærende madpakker med. De skal række til hele børnehavedagen

Læs vores kostpolitik her.

 

Førstehjælp

I Kirke Hyllinge Børnehave har vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse. Det forgår på brandstationen i Kr. Hyllinge.

Pædagogisk profil

Tilsyn

Luk alle
Åben alle

Pædagogisk tilsyn

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.