Tandpleje

Luk alle
Åben alle

Læs mere om tandplejetilbud for børn og unge. 

Omsorgstandplejen er et tilbud til voksne, som på grund af vidtgående fysiske eller psykiske handicap ikke er i stand til at benytte de almindelige tilbud om tandpleje.

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til personer, der pga. psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.