Økonomisk støtte

Her på siden finder du information om forskellige muligheder for økonomisk støtte.

Luk alle
Åben alle

Boligstøtte Læs mere

Du kan ansøge og beregne din boligstøtte her og læse mere hvem, og hvordan du får boligstøtte. 

Offentlig begravelse Læs mere

Du kan læse om begravelseshjælp, offentlig begravelse og hvordan du udfylder en ansøgning om en offentlig begravelse. 

Enkeltydelser Læs mere

Læs om økonomisk hjælpe til enkeltydelser, og hvordan du ansøger. Kommunen kan i særlige tilfælde yde økonomisk hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling, flytning, samværsudgifter og lignende. 

Hjælp til tandlægeregningen Læs mere

Se om du kan få tilskud til tandlægeregninger. Det omfatter alle former for tandpleje, både forebyggende og behandlende, hvis du modtager ydelser efter aktivloven svarende til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- eller kontanthjælps niveau

Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse Læs mere

Du kan søge uddannelseshjælp, hvis du er under 30, og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Læs her hvordan du søger uddannelseshjælp. 

Særlig støtte Læs mere

Her kan du se om du er berretiget til særlig støtte. Det omfatter, dig som har været ude for ændringer i dine forhold (en såkaldt social begivenhed, fx arbejdsløshed), og som har høje boligudgifter og/eller mange børn.

Pension og tilskud Læs mere

Her kan du se, hvilke tilskud du som pensionist har mulighed for at søge. 

Betaling til kommunen Læs mere

Her kan du se, hvordan du betaler, hvis du skylder kommunen penge. Du kan også læse om betalingsordninger og andre oplysninger om betaling. 

Socialt bedrageri Læs mere

Hvis du har mistanke om at nogle begår socialt bedrageri, kan du se hvordan du anmelder det her.