Bøgebakken Plejehjem

Du finder Bøgebakken Plejehjem i det smukke Lejre tæt på Lejre Station, Lejre Museum, Sagnlandet, Hertadalen, Nationalpark Skjoldungernes Land og meget mere.

Bøgebakken består af husene1A1, 1A2, 1B3, 1B4 samt husene BB2, BB3 og BB4 i alt 69 boliger, hvoraf 3 boliger er boliger, som tilbydes samlevende. Boligerne er fordelt i 7 huse, hvoraf to af husene er målrettet borgere med demenssygdom. I alt 8 af boligerne er aflastningspladser, som er fordelt i flere huse.

Imellem husene er der fælles sansehaver med forskellige buske, blomster og frugttræer. I haverne er der indrettet terrasseområder med havemøbler.

Plejehjemmets tilbud tilrettelægges ud fra den faglige tilgang i modellen for et ”Leve-bo miljø”, hvor målet er at skabe et godt liv for dig i din aktuelle livssituation. Selvbestemmelse og indflydelse på hverdagen er centrale værdier i samarbejdet med dig. Aktiviteter og pleje tilrettelægges i tæt samarbejde med dig ud fra dine ønsker til det levede liv i egen plejebolig. Vi tager hensyn til dine ønsker om døgnrytme, herunder sovetider og spisetider. Målet er, at hverdagen foregår på dine egne præmisser.

Du kan se vores velkomstfolder her.

Luk alle
Åben alle

Om boligerne

Alle boliger indeholder stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse. Der er antennestik, telefonstik samt IT-adgang i hver bolig. Fra boligerne er der adgang til de indendørs fællesfaciliteter som køkken, grovkøkken, vaskerum, spisestue og dagligstue.

Hver bolig har desuden direkte adgang til egen terrasse, der er flisebelagt, og som du/I selv har ansvaret for at vedligeholde. Du og dine pårørende er meget velkomne til selv at sætte jeres præg på terrassen. Hækkene omkring terrasserne vedligeholdes af boligselskabet og udgiften er indeholdt i huslejen.

Mad og måltider

Alle måltider tilberedes i husets fælleskøkken. Den daglige tilberedning står husets personale for. Personalet vil tilbyde dig, at deltage i køkkenets aktiviteter i det omfang du ønsker det. Personale og beboere beslutter i fællesskab menuerne.

Måltiderne er omfattet af den servicepakke, du kan vælge at købe.  

Vil du være med til at skabe glæde som frivillig?

Så meld dig som frivillig hos os.

Som frivillig gør du en forskel for beboerne på vores plejehjem. Samtidig får du gode oplevelser, hyggeligt samvær, større netværk og fællesskab med andre frivillige i lokalområdet. 

Du vælger selv, hvad du har lyst til at engagere dig i, og hvor meget tid du vil bruge på det. Det kan derfor både være flere timer hver uge, eller et par timer om måneden. Det er også helt op til dig, om du har lyst til at hjælpe til ved de store arrangementer, eller blot være med til at drikke en kop kaffe, fællessang eller cykle en tur.

Vi har for eksempel :

  • rickshaw-cykler
  • fester
  • stolegymnastik
  • dans
  • banko
  • besøgsvenner
  • Skubberne, som går/køre ture

Har du spørgsmål, og vil du vide mere så kontakt vores plejehjemsleder eller en af teamlederne. 

Vi har altid plads til flere frivillige. 

Beboer- og Pårørenderådet

Beboer– og Pårørenderådene har til formål at understøtte pleje og omsorg samt meningsgivende aktivitetstilbud, der bedst muligt lever op til den enkeltes beboers ønsker og behov i overensstemmelse med gældende kvalitetsstandarder og lovkrav. Rådene er et forum for dialog mellem beboere, pårørende og personale.

Beboer- og Pårørenderådet består af repræsentanter, der vælges lokalt i husene, og repræsentanterne blandt beboernes pårørende. Der er som udgangspunkt plads til én beboer og én pårørende repræsentant fra hvert hus. Derudover indgår plejecenterlederen, de 2 teamledere og to medarbejderrepræsentanter i rådet. Yderligere deltager 2 udpegede medlemmer i rådet – henholdsvis en repræsentant fra Ældrerådet i Lejre og en repræsentant fra de frivillige ved Bøgebakken Plejecenter.

Rådet mødes ca. fire gange om året inkl. et dialogmøde med udvalget for Social, Sundhed og Ældre. Rådet har indsigt og høringsret i forbindelse med de årlige rapporter fra anmeldte og uanmeldte tilsyn samt kommunens budget.

Rådets sammensætning: 

1 beboer fra hvert hus
1 pårørende fra hvert hus
2 medarbejderrepræsentanter
2 teamledere
1 plejehjemsleder
1 repræsentant fra Ældrerådet
1 repræsentant for de frivillige

Der er valg hvert andet år/i ulige år.

Ønsker du at blive valgt ind i Beboer- og Pårørenderådet eller komme med forslag til fælles arrangementer, kan du til hver en tid kontakte teamlederne eller et af rådsmedlemmerne.

Her kan du læse de fælles vedtægter for Beboer- og Pårørenderådene

Referater
Referat, Dialogmøde m. USSÆ og Beboer- og Pårørenderåd, 1. kvartal 2024

Referat, Beboer- og pårørenderådsmøde, 3. kvartal 2023

Referat, Fælles dialogmøde m. USSÆ og Beboer- og Pårørenderåd, 2. kvartal 2023

Referat, Beboer- og pårørenderådsmøde, 1. kvartal 2023

Referat, Valgmøde d. 24. april 2023

Oplæg fra Åbent Hus 5. december 2022

Referat, Beboer- og pårørenderådsmøde, 3. kvartal 2022

Referat, Fælles dialogmøde med USSÆ og Beboer- og Pårørenderåd, 2. kvartal 2022

Referat, Ekstraordinært Beboer- og Pårørenderådsmøde, 2. kvartal 2022

Referat, Beboer- og pårørenderådsmøde, 1. kvartal 2022

Tilsyn på Bøgebakken Plejehjem

Der er hvert år tilsyn på plejehjemmene i Lejre Kommune. De lovpligtige tilsyn bliver ført efter Serviceloven og Sundhedsloven.

Lovpligtigt uanmeldt kommunalt tilsyn
Tilsynet har til formål at sikre, at vi efterlever de aftaler, der er indgået med borgerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde.

2023 - Tilsynsrapport

2022 - Tilsynsrapport

2021 - Tilsynsrapport

Sundhedsfagligt tilsyn
Styrelsen for Patientsikkerhed fører et sundhedsfagligt tilsyn på udvalgte offentlige og private behandlingssteder. Tilsynene er planlagte anmeldte tilsyn og tilrettelægges ud fra stikprøver og styrelsens risikoanalyser.

2021 - Tilsynsrapport, Methotrexat i plejesektoren

Ældretilsynet
Tilsynet skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre. Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ingen nyere tilsyn

Levnedsmiddelkontrol