Skole

Luk alle
Åben alle

Her finder du adresser samt kontaktinformation på de forskellige folkeskoler og SFO'er i kommunen samt kontaktinformation til de frie grundskoler og privatskoler i og omkring Lejre.

Skolerne i Lejre tilbyder undervisning 200 dage om året. SFO har åbent alle skoledage og på de fleste hverdage, hvor der ikke er undervisning.

Alle børn skal starte i skole det år, de fylder 6 år. I Lejre har vi digital indskrivning til skolestart.

Hvis du ønsker, at dit barn skifter skole, skal du henvende dig til den skole, som du vil indskrive dit barn på. Dit barn kan dog kun blive optaget på en anden folkeskole end distriktsskolen, hvis der er plads på skolen.

Lejre Kommune har pligt til at sørge for transport mellem skole og hjem, for elever der har lang eller farlig skolevej. Denne forpligtelse opfyldes ved i videst muligt omfang at udstede buskort, så eleverne kan køre gratis med Movias busser/telebusser.

Alle skoler skal have en skolebestyrelse. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed og godkender skolens budget.

Skolebestyrelsen skal også udtale sig om kvalitetsrapporten.

Lejre Kommune tilbyder skolefritidsordning for børn i 0. til og med 8. klasse.

Uddannelsesvejledningen er en del af den sammenhængende kommunale ungeindsats i Lejre Kommune og for dig der er under 25 år og endnu ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse. I Uddannelsesvejledningen kan vi hjælpe dig hvis du har brug for afklaring eller støtte i forbindelse med dit valg af uddannelse.

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel og udvikling, kan du få rådgivning og vejledning hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Hvis et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der påvirker dets trivsel eller udvikling negativt, har du som borger eller offentligt ansat pligt til at give besked til kommunen. Det kaldes at foretage en underretning.

Du kan både kontakte kommunen anonymt eller opgive dit navn.