Skole

Luk alle
Åben alle

Find skole Læs mere

Her finder du adresser samt kontaktinformation på de forskellige folkeskoler og SFO'er i kommunen samt kontaktinformation til de frie grundskoler og privatskoler i og omkring Lejre.

Ferieplan og lukkedage Læs mere

Skolerne i Lejre tilbyder undervisning 200 dage om året. SFO har åbent alle skoledage og på de fleste hverdage, hvor der ikke er undervisning.

Skolestart Læs mere

Alle børn skal starte i skole det år, de fylder 6 år. I Lejre har vi digital indskrivning til skolestart.

Skift skole - tilflytter til Lejre Læs mere

Hvis du ønsker, at dit barn skifter skole, skal du henvende dig til den skole, som du vil indskrive dit barn på. Dit barn kan dog kun blive optaget på en anden folkeskole end distriktsskolen, hvis der er plads på skolen.

Transport til skole Læs mere

Lejre Kommune har pligt til at sørge for transport mellem skole og hjem, for elever der har lang eller farlig skolevej. Denne forpligtelse opfyldes ved i videst muligt omfang at udstede buskort, så eleverne kan køre gratis med Movias busser/telebusser.

Skolebestyrelser Læs mere

Alle skoler skal have en skolebestyrelse. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed og godkender skolens budget.

Skolefritidsordning SFO Læs mere

Lejre Kommune tilbyder skolefritidsordning for børn i 0. til og med 8. klasse.

Uddannelsesvejledning Læs mere

Uddannelsesvejledningen er en del af den sammenhængende kommunale ungeindsats i Lejre Kommune og for dig der er under 25 år og endnu ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse. I Uddannelsesvejledningen kan vi hjælpe dig hvis du har brug for afklaring eller støtte i forbindelse med dit valg af uddannelse.

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Læs mere

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel og udvikling, kan du få rådgivning og vejledning hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Bekymret for et barn eller en ung? Læs mere

Hvis et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der påvirker dets trivsel eller udvikling negativt, har du som borger eller offentligt ansat pligt til at give besked til kommunen. Det kaldes at foretage en underretning.

Du kan både kontakte kommunen anonymt eller opgive dit navn.

Sorggrupper for børn og unge Læs mere

Lejre Kommune tilbyder sorggrupper for børn og unge.